Angellist & den svenska ängelscenen

5707906309_676aecb52e_z

Det är en stor hype kring Angellist Syndicates just nu, med all rätt. Angellist Syndicates är en fantastisk möjlighet för både ekosystemet, änglar samt entreprenörer och är verkligen något som saknats.

Henrik Torstensson har bloggat bra om det ur ett svenskt perspektiv. Han menar att det finns en enorm potential för svenska startups- och änglar med Syndicates, då det finns väldigt lite seedkapital att tillgå i Sverige.

If there were a few Swedish Syndicates, my guess is that another 10-15 million SEK in annual qualified private seed stage capital would open up. With that direct private capital, another 10-20 million SEK would likely be available from venture investors and public funds as matching capital. It doesn’t sound like much, but it would be a significant addition to the available Swedish Internet/mobile startup funding.

Jag håller med. Inte bara för att frigöra kapitalet, utan för att det skulle innebära bättre värderingar. Problemet idag är inte bara att det finns väldigt lite kapital i tidiga skeden (tänk 500k- 5 miljoner SEK), utan att det kapitalet som finns är väldigt kostsamt. Det är väldigt låga värderingar i tidiga skeden på grund av liten konkurrens, en annan investeringskultur än i t.ex. Silicon Valley eller Berlin och helt enkelt mindre kapital tillgängligt. Riskbenägenheten är generellt låg hos de svenska änglarna, även om det finns undantag (där Henrik själv liksom Hampus kanske är bästa exemplen). Många svenska änglar pushar för att nå lönsamhet snabbt snarare än för långsiktig global dominans, är min erfarenhet.

Som framkommit är dock inte Syndicates något som kommer att finnas tillgängligt för svenska marknaden riktigt ännu.

Viktigare än Syndicates är dock Angellist i sig självt. Redan idag hittar jag ett 15-tal aktiva svenska änglar som ser ut att använda Angellist och fler tillkommer hela tiden. Jag tror detta är ännu viktigare än syndicates i sig självt. Problemet idag för de flesta entreprenörer som letar tidigt kapital är hur otillgängliga de flesta ängelinvesterarna är. Mest för att de är svårfunna.

Det går att använda Linkedin eller hitta en lista på Quora, men det är svårt. Kontaktytorna som skapas på Angellist är unika och det mest värdefulla i hela tjänsten. Om man som aspirerande entreprenör utan nätverk börjar från scratch finns helt plötsligt en möjlighet att hitta ett gäng svenska ängelinvesterare med bara ett par klick. Det ökar möjligheterna markant, gentemot hur det varit tidigare.

Så om du ängelinvesterar eller funderar på att göra det, registrera dig på Angellist. På min lista över svenska änglar jag känner till eller träffat finns betydligt fler än vad jag kan hitta på Angellist, så det finns förbättringspotential.

Du kan följa mig på Angellist här.

Annons