Förmågan att överträffa förväntningar

Det allra, allra enklaste sättet att skapa förtroende är att överträffa någons förväntningar. Kombinationen av överraskning och positiv känsla ger en slags zon för förtroende. Det är också en av de få sakerna som ger bekräftelse åt båda håll, mottagaren för att den känner sig hedrad och glad, givaren för att den får beröm.

Vi på Grebban har ”Att alltid överträffa kundernas förväntningar” som motto. Det har vi haft nästan sedan start och det har visat sig vara en ganska enkel ledstjärna att operera från. Vi kan aldrig ta något för givet, vi ska fortsätta överträffa förväntningarna och det gör att vi utan att blinka lägger manken till både i litet och stort. Lyckas vi med att överträffa våra kunders förväntningar, då kommer det andra av sig självt. Det kräver en rejäl dos av ambition att orka, våga och vilja göra det varje dag, varje vecka, varje år. Trots det kan jag varken känna att det är omöjligt eller att något motto kunde vara mer meningsfullt.

Det fina med förväntningar är att de är relativa, olika och finns i många lager. Oavsett vem mottagaren är så går det nästan alltid att överträffa förväntningarna, på något sätt. I slutändan är det därför vår enskilda och gemensamma förmåga att överträffa förväntningarna som definierar om vi lyckas eller ej. Det finns alltid ett sätt.

Min erfarenhet är att den viktigaste förmågan för att överträffa förväntningar är engagemang, att bry sig. Det gäller både privat och i arbete. Att bry sig är att engagera sig och summa summarum så brukar det leda till att förväntningar överträffas. Det här är både det lätta och det svåra. Första månaderna på ett arbete, i ett projekt eller i en kundrelation är det ganska enkelt att engagera sig och vilja lägga manken till. Precis som när en förälskelse är i tidigt stadie och blommor, överraskningar och fina initiativ avlöser varandra. Så nyckeln är att skapa en metodik, systematik eller modell som gör att engagemanget håller i. Om inte med samma förälskelse, så med samma kraft, vilja och genuinitet.

Ofta kan engagemanget hållas uppe genom att vara en grupp som en familj eller projektgrupp där det är enklare att hjälpas åt att ”dra” engagemanget emellan varandra. Ett annat sätt är att skapa traditioner eller någon form av systematik kring evenemang som är förutsägbara och se till att till just ”de” tillfällena så finns energin till engagemang.

En annan förmåga för att lyckas är att lära sig paketera det här extra engagemanget så mottagaren kan ta in det och relatera till att det det är bättre än sin egen förväntan. Det går att ödmjukt låta det rinna förbi och mer subtilt låta det sjunka in men för att skapa den här dubbeleffekten av att både givare och mottagare får så stark bekräftelse, så blir det mer effektfullt om det är synkront. Därför är paketeringen en viktig förmåga och något som kan göras på så många sätt, ofta är variationen en del av det som gör att det känns mer överträffat än vad det kanske varit utan det. Gärna med rätt timing.

Det fina med engagemang, paketering eller timing är att det är förmågor som vi alla besitter. Överträffa förväntningar kan inte bara de som gillar att glänsa, synas eller höras att lyckas med. Det kan vem som helst. Även om det går att öva på förmågorna, särskilt som företag eller grupp.

De flesta underskattar effekten av att överträffa förväntningar men överskattar hur svårt det är. För Grebban kan det lika gärna vara att leverera på tid och budget, som det är att göra något som ser helt magiskt ut. Eller att skicka blommor när vår beställare blivit sjuk. Det finns alltid ett lager att agera på och de allra flesta är överkomliga att lyckas med. Vardagen är ganska grå för det mesta och det krävs inte så mycket för att överträffa individers förväntningar inuti den. Med det sagt är ambition ovärderligt i kombination med engagemang. Det slår paketering alla dagar i veckan. Engagemang och ambition ger nästan alltid överträffade förväntningar i slutändan.

Annons

Breddning

I två av mina företag har vi samma utmaning och möjlighet just nu fast inom två helt olika erbjudanden. Vi har utmaningen i att göra vårt erbjudande bredare.

design-& webbyrån Grebban, som alltså är en konsultverksamhet, har vi historiskt haft den absoluta merparten av uppdragen att bygga och designa webbplatser. Våra kunder har velat ha en ny webbplats av olika slag (ehandel, företagswebb, kampanjwebb, webbtjänst, mobilapp). Klassisk webbyrå-verksamhet. Ibland har vi gjort identitet, branding, print, förpackningsdesign, fotografering, strategi, reklam men merparten av jobben har historiskt sett varit webb.

Det senaste året har vi dock växt mycket, från 3 till 7 personer, och det gör att vi mer än tidigare måste ha bättre koll på affären i bolaget. Vi mäter vilka kunder som är mest lönsamma, vilka projekt vi själva tycker vi har lyckats bäst med, vilka kunder som är nöjdast med mera. En av våra absolut största lärdomar på senare tid är hur viktigt det är att få kunderna att stanna kvar under en längre period, där vi får göra mer och mer. Att istället för att ”bara” göra en sajt t.ex. även få göra print, identitet och jobba kontinuerligt med kunden i bitar där de har behov av vår hjälp. Vilket vi även är väldigt bra på, har det visat sig, och vi har nu fantastiska case inom alla områden. Vi har blivit lika mycket designbyrå som webbyrå, kort och gott.

Så även om majoriteten av kunderna hittar till oss för att de vill ha en ny webbplats, så om vi även får göra andra saker utefter vägens gång så ökar vår marginal. Det skapar även bättre prisbild för kunden och i alla våra case hittills även högre kvalitet. Det senaste halvåret har detta varit en oerhört stor del av vår framgångsfaktor, att vi numera hjälper många av våra tidigare enbart webb-kunder med både fotografering, förpackningsdesign, print, identit/grafisk profil och så vidare.

Headler står vi inför samma utmaning fast inom en helt annan typ av verksamhet, ehandel. För fyra år sedan startade vi genom att välja en oerhört tydlig nisch – hörlurar. Sedan dess har vi lyckats etablera oss som en nischaktör med allt större djup i vårt segment (över 700 olika sorters hörlurar nu och det hoppas vi dubbla inom 6 mån). Det finns potential kvar här, t.ex. kan vi bli mycket större på hörlurar för gaming, men nischen ”hörlurar” har sina begränsningar långsiktigt.

För att kunna bli ännu större utan att sälja till andra länder, krävs att vi börjar sälja andra produkter förutom hörlurar. Vilket vi just nu börjat experimentera med- högtalare, mobilskal, wearables.

Båda företagen har alltså haft relativt nischade erbjudanden och har därigenom haft möjlighet att konkurrera trots många större konkurrenter. Vi har jobbat enligt ”Börja i en liten nisch och gör det riktigt bra”. I båda fallen är det tydligt att det är väldigt dålig marginal på att bara dra in nya kunder i vårt nischade erbjudande och att den blir betydligt bättre när vi lyckas sälja på de befintliga kunderna fler produkter eller tjänster. Både webbplatser eller hörlurar har lång köpcykel (även om det senare får allt kortare pga vi använder de markant mer nu än tidigare), så för att vara relevanta för kunderna mer kontinuerligt krävs fler produkter.

Utmaningen är nu att lyckas utöka respektive erbjudande så att det skapar mer värde för kunden än innan. Att erbjuda mer produkter eller tjänster som gör att första, ursprungliga erbjudandet och det nya blir mer attraktivt ihop än för sig.

Så vad innebär det i praktiken?

I Grebbans fall handlar det mycket om kvalitet. Om samma byrå gör både identitet, webb, foto och print så blir det bättre genomgående tråd designmässigt. Även mer effektivt, har vi gjort det ena går det snabbare att även göra det andra, än för andra, så det blir också en bättre prisbild. Vi går från att göra projekt till att jobba med ”kundkonton” där vi försöker jobba närmare våra kunder under lång tid. Bättre pris och kvalitet för kunden.

I Headlers fall handlar det om målgruppstänk i mångt och mycket. Vad vill de som köper hörlurar också ha? Kan vi bundla med musiktjänster eller bredda med träningsarmband, högtalare? Vad är det som skapar mest värde för kunden? Eller är det månne andra mobiltillbehör som skal, väskor?

Vilken breddning (eller bundling) blir en bättre affär för både säljare och köpare? Där är både utmaningen och möjligheten vi jobbar med både i Grebban och Headler just nu. So far, so good!