Joi Ito: ”It’s an opportunity for artists…”

Joi Ito: ”It’s an opportunity for artists to take control of their own distribution.” – om att släppa innehåll fritt eller efter ens egna villkor, t.ex. via Creative Commons (som Joi är VD för). Han menar att valet att släppa innehåll fritt eller inte endast beror på om man tror att man kommer tjäna på det. Han visade exempel och pratade varmt om det som en marknadsföringskanal och menade på det att marknadsföring oftast är det dyraste för en artist och att bara det kan göra släppa-innehållet-fritt-grejen lönsam.

”If you think you gonna make more money on open license, do it, if not – don’t!”

Annons