Återigen: kontakter är jätteviktiga

Mattias Järnhäll skriver inte förvånande men intressant om att nätverkande och kontakterna man får av det är viktiga. Som egenföretagare är det ännu viktigare:

Är det något jag märkt av under min tid som egenföretagare så är det vikten av att skaffa sig ett stort och bra nätverk av duktiga personer. Av alla affärer jag gjort och gör så kommer i princip ALLA via kontakter och referenser.

Det säger sig självt, vad tror du är bäst:

– En person läser om dig i en tidningsannons.

eller..

– En person får ett tips om dig av en person denne känner och litar på.

Jag tror honom fullt ut. Precis som jag var inne på när jag skrev om hur ungdomars syn på sätt att få arbete bör ändras – kontakter är otroligt viktiga idag. Världen krymper – men gör du?

Det räcker inte att ha social kompetens längre, man måste utnyttja den också. Alla kontakter är värdefulla, liksom alla människor är lika värda. Man kanske inte gillar varandra (eller gjorde) men vad gör det när det är business det handlar om?

”Vad tror du spelar mest roll när det gäller att få ett arbete?”

Lunarstorm har varje dag en Wzup-fråga när man loggar in på sajten. Antalet svar är normalt mellan 100 000 till 150 000, dvs undersökningen visar på verkligheten ganska bra. För ett par dagar sedan var frågan: ”Vad tror du spelar mest roll när det gäller att få ett arbete?”.

Mitt svar på den frågan är:
Kontakter, social kompetens och engagemang. Det är allra viktigast. Kunskap är förstås också viktigt – men hur man intagit den är ganska oväsentligt i sammanhanget. Tillräcklig kunskap för jobbet krävs dock alltid.

Så här svarade Lunarstorm-användarna:

Som ni ser tror de flesta att utbildning ger jobb. En sanning med modifikation. Utbildning kan både ge jobb och kontakter men det är långt ifrån det viktigaste. Ett starkt kontaktnät, duktig på att marknadsföra sig själv och social kompetens är viktigare idag för att få ett jobb. Sedan är självklart kunskap och utbildning också en viktig parameter – men inte alls i samma utsträckning som alla ungdomar på Lunarstorm tror.

Undersökning med ledare
I den utbildning jag går nu (teknik med inriktning mot it, kommunikation och ledarskap) ingår kursen ”Pedagogiskt ledarskap”. Vi i klassen har som en uppgift i kursen fått intervjua varsin ledare i samhället: inom offentlig sektor, privat och frivillig. Självklart är de flesta som vi intervjuat i privatsektorn, vi går trots allt teknik och de flesta av oss är intresserade av att få jobb i den senare i livet. Resultatet av intervjuerna håller nu sakteliga på att ta form där vi bland annat har frågat om nyanställningar och viktiga parametrar vid nyanställning.

Resultatet, så som jag kan utröna innan alla hypoteser ställts mot sina svar och sammanställts, visar på att jag har rätt. Social kompetens är i princip alltid en av de viktigaste parametrarna vid nyanställning. De flesta letar även först i sitt eget kontaktnät innan de letar utifrån; när någon redan anställd vet något om en person (kommer passa eller inte på företaget) vägs det väldigt tungt in i bedömningen av personen ifråga. Då är utbildning en ganska liten parameter.

Sedan – och något som jag fick lära mig av mitt eget intervjuobjekt, är att engagemang och vilja är oerhört viktigt. Vill någon mycket, har vilja och kraft att driva saker – då visar det på engagemang.

En attitydförändring bland landets ungdomar behövs, helt klart. Jag hade nog svarat likadant (utbildning) för något år sedan. Men med tiden har jag lärt mig att så inte är fallet. Visst måste man vara duktig men kontakter är, faktiskt utan att tveka, ovärderligt när det gäller att få jobb.